Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie informuje, iż w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017, poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami administracji publicznej, mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy przybranej osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej;
 2. Usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj.
 • korzystanie z poczty elektronicznej;
 • przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS);
 • przesyłanie faksów;
 • korzystanie ze BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie.
 1. Świadczenia w postaci usług tłumacza:
 • polskiego języka migowego PJM;
 • systemu językowo-migowego SJM;
 • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Świadczenie, o którym mowa w pkt 3, jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz krótkiej informacji o sprawie, którą chce załatwić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem celem uzgodnienia terminu.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie przez osobę uprawnioną lub przybraną:

 • osobiście w OPS w Czerwinie, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwin.pl;
 • telefonicznie na nr: 29 761 45 92 w. 52, 55, 36;
 • przesyłając fax na nr: 29 761 92 17;
 • przesyłając SMS, MMS na nr: 513 503 998.

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza, wybranego z rejestru Wojewody Mazowieckiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę, która zgłosiła chęć skorzystania ze świadczenia.

W przypadku wystąpienia trudności z realizacją świadczenia, np. spowodowanych brakiem możliwości pozyskania tłumacza w wyznaczonym terminie, osoba, która dokonała zgłoszenia zostanie niezwłoczne powiadomiona o możliwym terminie wykonania świadczenia lub innej formie realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN.
 2. Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).