Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

logo1-1.jpg (10 KB)

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak również dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – :

  1. Moduł dla Dzieci i Młodzieży.
  2. Moduł dla dorosłych.
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie realizuje moduły nr 1 i 2, w których Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. Posiłek.
  2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.
  3. Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wsparcie udzielane jest osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium , o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

1552,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

1200,00 zł - dla osoby w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie złożyć wniosek o pomoc. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData