Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Życzenia świąteczne

21.12.2022

Wywiady grupowe z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi - rekrutacja

08.11.2022

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza'' zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje publiczne z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn do wzięcia udziału w wywiadach grupowych.

czytaj więcej

Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą

02.11.2022

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

czytaj więcej

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych/ - do innych źródeł ciepła

28.10.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie informuje, iż Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nie mogą być rozpatrywane ze względu na brak środków.

Wypłata dodatków jest zadaniem zleconym Gminie Czerwin i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.

Gmina Czerwin złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego podczas Sesji Rady Gminy w Czerwinie.

 

Opieka wytchnieniowa

27.10.2022

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

czytaj więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

27.10.2022

W związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

czytaj więcej

Dzień Seniora w ZUS

04.10.2022

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

czytaj więcej

Dodatek węglowy – informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

19.09.2022

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 40/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku Wójta Gminy Czerwin dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie w sprawie udzielenia upoważnienia do postępowań w sprawie przyznania dodatku węglowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 roku nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Czerwin i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.

Gmina Czerwin złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego podczas Sesji Rady Gminy w Czerwinie.

Michał Pęksa
Kierownik OPS w Czerwinie

 

Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

30.08.2022

Czym jest dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30.08.2022