Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Życzenia świąteczne

22.12.2023

wigilia 2021.jpg (2.01 MB)

Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2023

pracownik.jpg (104 KB)

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.

 Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej
i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia
i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.
Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji,
ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

 

Z poważaniem

Michał Pęksa
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie

Opieka wytchnieniowa

18.11.2023

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwinie najpóźniej do 4 listopada 2023 roku.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

07.09.2023

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) konieczne jest powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin odpowiedzialnego za podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Czerwin.

czytaj więcej

Dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie

07.08.2023

W związku z Zarządzeniem Nr 5/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie, uprzejmie informuję, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie będzie nieczynny.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

04.08.2023

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

czytaj więcej

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

12.07.2023

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które udostępnia elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Dzięki PUE można załatwić większość spraw z ZUS elektronicznie przez Internet.

czytaj więcej

Spotkanie integracyjne „Sprawni niepełnosprawni”

10.07.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie po raz czwarty był organizatorem międzygminnego spotkania integracyjnego „Sprawni niepełnosprawni”. W spotkaniu brali udział podopieczni z gminy Olszewo Borki, Goworowa, Rzekunia i Czerwina.  Uczestnikami spotkania były osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, kierownicy oraz kadry pracowników ośrodków pomocy społecznych, strażacy OSP Czerwin. Swoją obecnością na spotkaniu integracyjnym zaszczycił Wójt Gminy Czerwin Pan Grzegorz Długokęcki, Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek, Przewodniczący Rady Gminy Czerwin Pan Krzysztof Tyszka, Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce Pan Marcin Grabowski, Dyrektor PCPR w Ostrołęce Pani Edyta Pędzich, Radna Powiatu Ostrołęckiego Pani Anna Buczyńska, Sekretarz Gminy Rzekuń Pan Krzysztof Żebrowski.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

07.06.2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej